Klasa Senior

Klasa Senior

W Klasie Quad Lite 4x4 przewidziana jest podklasa Senior dla zawodników, którzy mają 50 lat i więcej.

W Klasie Quad Lite 4×4 przewidziana jest podklasa Senior dla zawodników, którzy mają 50 lat i więcej (liczy się rok urodzenia, czyli jeśli zawodnik urodził się w grudniu 1974, to może startować w klasie Senior w 2024 roku). Zapisy do podklasy Senior nie następują automatycznie, organizator nie może decydować na podstawie daty urodzenia zawodnika o klasyfikowaniu go w podklasie Senior.

Zawodnik sam zapisuje się do klasy Senior (podczas rejestracji) wyrażając tym samym zgodę na klasyfikowanie go w Klasie Quad 4×4 Lite i Quad 4×4 Lite Senior.